Results

S využitím softwarového modelování vyvinuli vědci z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební ideální skladbu vegetační střechy, ve které mimo jiné využívají i vrstvu z recyklovaného polyesteru.


Ve stavebnictví jsou tmely velmi často používané ke spojování různých typů materiálů. Na jejich výrobní kvalitu je tak kladen velký důraz a musí být podrobeny řadě testům a zkouškám.


A great variety of burner types are available in the market for practical use. This article focuses (as does the Institute of Process Engineering) on industrial burners designed to burn waste (gas, liquids). Four types of burners will be presented.


Toto inovativní řešení úpravy dutin klasických keramických tvarovek zajišťuje vysoce efektivní řešení eliminace tepelných ztrát při šíření tepla stavební konstrukcí. Snížení sálání tepla je zajištěno speciální nízkoemisivní úpravou dutin.


Toto nové technické řešení sestává z prvků pro kotvení dílců stavebních konstrukcí s úplným přerušením tepelného mostu. Ideálním využitím je kotvení balkonové desky či jiného vysutého prvku do tělesa izolované stavební konstrukce, kde běžně vzniká tepelný most.


Pro obnovu památek je nutné zachovat postupy a především materiály, které se dnes využívají jen zřídka a to především kvůli svým nevyhovujícím vlastnostem. Jako vhodný materiál byla vyvinuta tato omítková směs, která se svými vlastnostmi co nejvíce podobá podkladu tvořenému lehčenými izolačními bloky a která na tomto podkladu nepraská.