Results

A new material with geopolymer attributes has been invented by scientists at the Faculty of Chemistry at the Brno University of Technology.


Ventilační turbíny, jejich vývojem se na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně zabývá doc. Malášek, zajišťují jak kvalitnější větrání budov, tak i významné úspory tepla v budovách během zimního období.


Tým z výzkumného centra CEITEC VUT, které v loňském roce získalo Zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu za mobilní laboratoř, letos v rámci MSV představí BURNER-RIG test (Jet-test), který vyvinuli vědci pro stanovení gradientu teplot, životnosti a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace, které se přednostně využívají v letectví a energetice.


Nabíjecí invertor, který představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je napájen z třífázové sítě a poskytuje výstupní napětí 480 V a proud až 100 A. Umožňuje tedy plné výkonové využití běžné třífázové zásuvky 63 A.


S novou minimálně invazivní metodou léčby primárních a sekundárních nádorů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.


Jedním z exponátů, které na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 představí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je nízkoprofilová štěrbinová anténa na základě vlnovodu integrovaného do substrátu, která má podobnou vyzařovací charakteristiku jako čtvrtvlnný monopól.