Results

Optické bezkabelové spojení, které prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, slouží k přenosu dat prostřednictvím úzkých optických svazků.


Regulovaný spínaný zdroj stejnosměrného napětí 5 kV a proudu 1 A, který se představil jako jeden z exponátů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, pracuje na vysoké spínací frekvenci 150 kHz, kterou umožňuje využití nejmodernějších výkonových součástek na bázi karbidu křemíku (SiC)


Umělecké obory, které se na VUT vyučují, zastoupil na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu model přepravníku dřeva Tomáše Paclíka z oboru Průmyslový design.


Nový typ solárního kolektoru pro ohřev teplé užitkové vody představuje na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Solární panel se konstrukčně odlišuje od podobných zařízení především tím, že se teplo z dopadajícího slunečního záření předává teplosměnné kapalině v celé ploše absorbéru.


Robot Ruda

11. 09. 2015

Návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu se letos na stánku VUT v Brně budou moci seznámit s unikátním robotem RUDOU, který by jednou mohl pomáhat zachraňovat lidské životy při vyhledávání osob v závalech a lavinách.


Jedním z mnoha exponátů, které budou lákat k návštěvě stánku VUT v Brně na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, bude také záchranný systém Galaxy GBS 10, který vyvinuli vědci z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s firmou Galaxy GRS z Liberce.