Results

Pro čištění odpadních vod lze využít řadu technologií, mezi něž patří i kořenové čistírny odpadních vod. Několik nových vynálezů doplňují vědci z VUT dalším, který zvýší účinnost především při odstraňování amoniaku.


A research team from the Faculty of Chemistry of Brno University of Technology has developed a new procedure for hydrogel preparation. Their hydrogel contains nano containers functioning as carriers of various types of medicinal substances. This innovative procedure has a sterile preparation and incorporates up to 100% of active substances.


Filing an international patent application is relatively straightforward, but completing patent proceedings successfully requires real patience, communication with patent offices and, if you are a research organization, having your own sponsor. In cooperation with TESCAN ORSAY HOLDING a. s., Brno University of Technology has learnt to overcome all the pitfalls of patent proceedings and can to be credited another success in the field of foreign patent protection - by being granted a Chinese patent.


Kanalizační systémy zabezpečují rychlé a účinné odvádění splaškových a dešťových vod již několik desítek let.  Materiály kanalizačních trub a šachet za léta provozu erodují a dochází tak k poruchám, které je nutné řešit.
 

Nevíte jakou hmotu použít pro utěsnění zvodnělých zemních horizontů? Jedině takovou, která odolá rozplavení! S touto novou hmotou je možné vytvořit plně funkční těsnící blok i pod hladinou podzemní vody.


In today’s world, the demand for materials that are stronger, more compact, etc., is constantly increasing. The development of these materials goes hand in hand with development of the tools to work such materials – to improve not only the properties of these materials but also quality of their working. The Brno University of Technology is certainly playing its part in this progress.