Current technology offer

Nabíjecí stanice pro elektromobily

V poslední době dochází k velkému rozmachu elektromobility, automobilky se předhánějí v předvádění nových čistě elektrických, případně hybridních modelů osobních automobilů. Dochází také k rozvoji ostatních dopravních prostředků poháněných elektrickou energií – elektrické motorky, elektrokola, elektrické koloběžky a podobně.


Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

Problémy s úbytkem vody v krajině se významně promítají do nedostatku zásob pitné vody v povrchových i podzemních zdrojích. Provozovatelé, kteří zabezpečují dodávku pitné vody, často apelují na snížení její spotřeby koncovými uživateli. Nižší odběry vody z vodovodní sítě se mohou projevit zhoršením jakosti vody. Toto není pouze fikce, ale skutečnost, která Českou republiku potkává stále častěji. Do budoucna lze očekávat mnohem častější projevy, spojené s kvalitou pitné vody. Vědci z Fakulty stavební a strojní dali síly dohromady a vytvořili opatření proti zhoršování kvality pitné vody.


Uživatelská rozhraní

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času. Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech. Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. To souvisí i se systémy řízeného větrání zajišťující odvod vzduchu z bytových prostor.  V dnešní době je nutné se zabývat otázkou úspor energií, při zachování standardu.


S rozvojem informačních technologií roste obliba inteligentních domů, zejména pasivních inteligentních domů. Tyto domy se snaží maximálně šetřit na provozních nákladech a zároveň mít maximální komfort. V místnostech jsou proto nainstalována různá čidla, která sledují teplotu, vlhkost, světlo, apod. Pro řízení měřených hodnot počítačem jsou dále v místnostech instalovány speciální ovládací prvky – termostatická hlavice, ovládání žaluzií, vypínače u světel, apod. Všechny tyto prvky musí být vybaveny mikrokontrolery, které umožňují komunikaci s počítačem.


Na nový způsob rozložení vodičů ve statorovém a rotorovém vinutí trojfázových střídavých strojů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Jejich unikátní řešení přináší výhody v podobě snížení přídavných magnetických ztrát v železe stroje a u motoru snižuje momentové pulsace během jedné otáčky. Navíc v případě synchronního generátoru má způsob vinutí ten účinek, že časový průběh indukovaného napětí má vždy harmonický průběh bez ohledu na tvar budicího rotorového pole.


Description of the technology

Continuous casting process of steel cannot be in these days controlled without the use of mathematical models, computer simulations and advanced control and optimization methods. The proposed dynamic solidification model allows for real-time simulations of heat transfer and solidification of continuously cast steel slabs and billets. The model can also be coupled with optimization modules for the effective and appropriate control and regulation of casting.