Vícekanálový digitizér je určený pro přímou digitalizaci radiového signálu (bez směšování). Přijímaný signál je zpracováván paralelně na všech kanálech a získaná data jsou průběžně odesílána přes ethernetové rozhraní do nadřazeného PC.


Při výrobě desek plošných spojů je zapotřebí účinným a zároveň šetrným způsobem zajistit, aby po pájení byly odstraněny všechny zbytky pájecích tavidel. Toto odstranění se provádí pomocí praní a čištění, které probíhá ostřikem za zvýšené teploty (50 – 80°C) ve speciálních kapalinách jako jsou deionizovaná voda, organická rozpouštědla a jiné k tomu určené kapaliny emulzního typu.


Vedle stetoskopu je neurologické kladívko jedním z nejznámějších symbolů lékaře. Neurologická kladívka se od nepaměti používají k vyšetření reflexů. Doktor poklepe kladívkem a sleduje, jak končetina reaguje na podráždění receptorů. Neurologická kladívka slouží k zaznamenání délky reakce těla od poklepu a lékaři tak zjišťují možné poškození nervových cest.


Neustálým zpřesňováním parametrů výrobků mikrovlnné techniky vzniká problém stále menších tvarových detailů, které je nutno výrobně zvládat. V případě keramických součástí obsahujících malé otvory s vnitřním pokovením (například koaxiální rezonátory a filtry), umožňují současně používané technologie nanést inkoust obsahující stříbro na vnitřní povrch otvoru  o průměru 1mm a větších. Používá se technologie nástřiku vodivého inkoustu s následným výpalem 550°C.


Síla, spolehlivost, odolnost. To jsou vlastnosti, které požadujeme veskrze u všech materiálů využívaných v běžném životě. Materiály s těmito vlastnostmi jsou téměř ve všech případech nejvíce finančně náročné, ale zároveň disponují vysokým stupněm odolnosti proti opotřebení.


V současné době jsou od firmy " Luigi Dal Trozzo" a dalších firem dodávány sestavy pro účely jemného svařování (např. ve šperkařství, vědě a elektronice), které se skládají z elektrolyzéru pro rozklad vody na vodík a kyslík, doplněné mikrohořákem.