Red Cross

Neurologické kladívko 2.0

03. 03. 2014

Vedle stetoskopu je neurologické kladívko jedním z nejznámějších symbolů lékaře. Neurologická kladívka se od nepaměti používají k vyšetření reflexů. Doktor poklepe kladívkem a sleduje, jak končetina reaguje na podráždění receptorů. Neurologická kladívka slouží k zaznamenání délky reakce těla od poklepu a lékaři tak zjišťují možné poškození nervových cest.

Opožděná nebo slabá reakce naznačuje onemocnění nervové soustavy. Před nástupem moderních technologií se lékař musel při hodnocení délky odezvy spoléhat jen na svou zkušenost.

Pyramidal hippocampal neuron 40x

 Jak vypadají neurologická kladívka nyní

Od dob minulých medicína značně pokročila a v současnosti jsou neurologická kladívka vybavena elektronickou detekcí. Elektronická detekce daleko přesněji určuje kontakt s tělem: od toho okamžiku se reakční doba počítá. Detekce okamžiku doteku může být založena na více způsobech, např. sepnutím mikrospínače při doteku, snímačem zrychlení (resp. zpomalení), elektrický kontakt vzniklý při doteku kůže. Tato řešení mají některé nevýhody jako nepřesnost, vznik falešných signálů nebo riziko poranění pacienta.

Přesné a rychlé řešení z VUT

Detekce doteku je založena na změnách na membráně miniaturního mikrofonu, který je uložen v hlavě kladívka. Při úderu kladívkem mikrofon zaznamená podnět (deformaci membrány mikrofonu rázem při prudkém zpomalení kladívka a zvukovou vlnu nárazu). Prohnutí membrány mikrofonu je přes zesilovač převedeno na elektrický signál. Signál je spouštěcím impulzem pro začátek snímání z elektrod, které má pacient na sobě připnuty. Jakmile byl takto určen začátek měření, odečet reakční doby z elektrod je už snadný. Integrované signalizační zařízení rozsvítí LED kontrolku v okamžiku vytvoření signálu. Speciální časový filtr umlčí na jistou dobu mikrofon, aby nedocházelo k falešným dodatečným signálům. Úderná plocha je z gumy nebo pěny, takže vyšetření není pro pacienta bolestivé. Účinnost systému byla prokázána srovnávacími testy.

Tvůrcem chráněného řešení (patent a užitný vzor) je doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. z Ústavu biomedicínského inženýrství na FEKT VUT v Brně. Biomedicínské inženýrství aplikuje technické poznatky v medicíně a biologii. Tento obor se uplatní hlavně při návrhu zdravotnických přístrojů, lékařských nástrojů a diagnostického vybavení a konstrukci umělých orgánů.

Úvodní obrázek Red Cross licencován pod Public Domain CC0.
Obrázek neuronu licencován pod CC-BY-SA.

FaLang translation system by Faboba