Fluorescenční mikroskopy nachází stále širší uplatnění v oblasti přírodních věd i v medicíně. Vědci z VUT v Brně vymysleli způsob, jak mohou na mikroskopu kombinovat měření ve světlém poli a fluorescence a využít této metody při sledování fyziologických funkcí srdečních buněk.


Kvalita ovzduší, které dýcháme, je celosvětovým tématem, vždyť to, co dýcháme, ovlivňuje zdravý vývoj každého jedince. A jistě každému záleží na jeho zdraví. Látky znečišťující naše ovzduší nejčastěji pochází z automobilových emisí, průmyslových spalovacích procesů, jsou přítomny v cigaretovém kouři, v podlahovinách, kobercích, oblečení, v syntetických lepidlech, mořidlech a lacích, čisticích prostředcích či kosmetice. Takové látky jsou nejškodlivější především v uzavřených prostorech, jako jsou pracoviště, rodinné domy a dětské pokoje.


V současnosti, kdy hlavní úlohu hraje výzkum a vývoj, jsou kladeny vysoké požadavky na laboratorní přístroje, jejich přesnost, rychlost a v neposlední řadě i mobilitu. Ve Středoevropském technologickém institutu  CEITEC bylo vyvinuto jedinečné zařízení pro chemickou a biochemickou analýzu kapalin tzv. Nanopotenciostat. Toto zařízení vzniklo v rámci projektu VUT Molekulární biotechnologie, kde garantem je doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.


Operace očí je nesmírně náročný chirurgický zákrok. Velmi náročná je také pooperační fáze, kdy jsou kladeny vysoké nároky na klidový režim závislý na poloze hlavy, protože oko nelze jinak fixovat. Vědečtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli ve spolupráci s Oční klinikou FN Brno zařízení, které tuto problematiku řeší.


Tým vědců FEKT VUT v Brně se zaměřil na vylepšení metody zjišťování přítomnosti dalších látek v plynném prostředí, která je využívána například v řadě průmyslových odvětví, vojenství, toxikologii, farmacii, potravinářství atd.


Agregátor TESLA je modul pro zajištění agregace datového toku Gigabit Ethernet. Je vybavený metalickým rozhraním 10/100/1000Base-T a 1000Base-X (SFP) a je určený pro přímou integraci do transceiverů radiových spojů pracujících v režimu XPIC.