Identifikace mluvčího, analýza jeho projevu či zjištění věku, pohlaví a/nebo emocí jsou pojmy, které jsou úzce spjaty s přímým poslechem mluvčího a určitou spolehlivostí. Tento způsob je však velmi neefektivní z hlediska časové a finanční náročnosti, kdy nahrávky nelze poslouchat nějakým rychlejším způsobem.


Elektrický oblouk produkuje intenzivní záření doprovázené vysokou teplotou. Přenos energie tímto zářením je důležitým faktorem v energetické bilanci termického plazmatu.


Projekt s názvem Výzkum a vývoj ekonomicky příznivého informačního a bezpečnostního systému určeného pro bytovou výstavbu a modernizaci starších a zejména panelových obytných domů již sám napovídá, že oblast vývoje byla zaměřena zejména na zabezpečení osob a majetku.


Oblast šetření elektrické energie a vůbec snižování nákladů na výrobu a distribuci všech druhů energie je v současné době významným a často zmiňovaným tématem. Zavedením určité inteligence a ekonomičtějšího přístupu k řízení regulace výroby a spotřebou elektrické energie v reálném čase jak v místním, tak v globálním měřítku, se zabývají tzv. inteligentní sítě (Smart Grids).


Chemický nanosenzor, který byl vyvinut na Vysokém učení technickém v Brně na Ústavu mikroelektroniky, představuje unikátní konstrukci senzoru, která je formována uspořádaným polem vhodně pospojovaných nanosenzorů tvořících dohromady 3D systém.


Ochrana majetku, věcí, řízení přístupu do chráněných prostor jsou témata, kterými se každý den zabývají odborníci, aby ujistili své zákazníky a uživatele zabezpečovacích systémů, že provedli maximum pro jejich bezpečnost a klidný spánek.