Dynamická alokace

Dynamická alokace a využití radiofrekvenčního spektra pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení

15. 01. 2015

The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.

 Popis technologie

Doposud se tato problematika řeší spojením jednotlivých součástí systému po vedeních optických, elektronických nebo bezdrátových. Zařízení, která umožňují bezdrátovou komunikaci a přenos dat pomocí bezdrátových spojení senzorů se základnou, jsou vystavena silně rušenému prostředí, čímž dochází ke ztrátám spojení a tím i naměřených dat. Pokud nastane taková situace, tak je zapotřebí, aby měření bylo provedeno opětovně, a tím dochází nejen ke ztrátě času zainteresovaných osob, ale také ke značnému prodražení tohoto měření.

Aby k takovým situacím nedocházelo, tak vědečtí pracovníci prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. a Ing. Robert Urban, Ph.D. z Fakulty Elektrotechniky a Komunikačních Technologií navrhly systém, který tuto problematiku do značné míry řeší. Podstata tohoto řešení spočívá ve využití měřící základny s laditelnou přijímací/vysílací jednotkou, která je připojena přes prostor s elektromagnetickým rušením prostřednictvím oboustranného bezdrátového spojení s nejméně jedním snímačem opatřeným laditelnou vysílací/přijímací jednotkou pro připojení k měřící základně. Následně dojde k takové sadě operací s daty (sběr dat a následné zvolení optimálního přenosového kanálu), že přenos dále pokračuje stejnou nebo zpomalenou přenosovou rychlostí aniž by došlo ke ztrátě těchto dat jako tomu je u klasických řešení.

Hlavní výhody

  • Podstatné zrychlení provedení dynamických impulsních měření a výkonových testů 
  • Nedochází ke ztrátě dat během měření a tím pádem není nutné zkoušky opakovat 
  • Úspora nákladů a času na provádění opakovaných měření při ztrátě dat

Ochrana duševního vlastnictví

Nabídka spolupráce

Nabízíme licenci pro území, kde je tato technologie chráněná té společnosti, která zajistí uplatnění tohoto zařízení na trhu.

Kontakt

Ing. Lukáš Novák, Centrum transferu technologií, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 541 144 227

Zdroj obrázku: FEKT 2014


FaLang translation system by Faboba