I letošní výzva k navázání spolupráce podniků s výzkumnými institucemi pomocí JIC | inovačních voucherů v Jihomoravském kraji, byla příznivá pro VUT v Brně. 60 % vylosovaných žádostí získalo VUT v Brně, nejvíce Fakulta chemická.


Recyklace plastových odpadů je zatím technicky náročnou záležitostí zatěžující životní prostředí. Množství spotřebovaných obalových materiálů z plastů každoročně narůstá. V České republice se na třídění všech druhů odpadů podílí 70 % obyvatelstva a na 1 občana se vytřídí ročně 40 kg odpadů (plast, papír, sklo, nápojový karton) (1). Česká republika se proto může řadit mezi země, které v Evropské unii zodpovědně třídí nejen plastové odpady. Recyklovatelné plasty, PET lahve, lze však zpracovat dalším způsobem, které nabízí VUT v Brně.


Likvidace plastových výrobků, které jsou velkou zátěží pro životní prostředí v globálním měřítku, je velmi obtížná. Tento problém řeší bioplasty na bázi PHA, které se po čase samovolně rozkládají a které jsou schopny nahradit dosud používané PET lahve a další plastové výrobky. Jenže vyrobit bioplast bylo dosud poměrně složité a energeticky náročné. Tým docentky Márové z Fakulty chemické objevil způsob, jak vyrábět PHA bioplasty z použitého fritovacího oleje.


Vědečtí pracovníci Chemické fakulty vyvinuli materiál vyráběný speciální technologií z upraveného anorganického cementu (např. hlinitanového cementu s přídavkem žárovzdorné složky), ve vodě rozpustného polymeru (např. polyvinylalkoholacetátu nebo polyfosfát), vody a plastifikátoru (např. glycerolu) pro žárovzdorné aplikace.


Důvodem, proč využívat odpadní sekundární suroviny je mj. značné zvyšování produkce stavebních materiálů probíhající v celosvětovém měřítku, kdy spotřeba portlandského cementu (PC) stále roste. Výroba portlandského cementu je však energeticky velice náročná.


Jedním z technologických problémů aplikace žárobetonů jako vyzdívky v pecích je nepříznivé působení uhlíku vyloučeného v keramickém střepu na chemickou i tepelnou odolnost těchto materiálů. Touto problematikou se úspěšně zabýval i vědecký tým na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.