Fakulty


Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky


Ústav se zabývá především činností v oblastech analýzy tuhosti, pevnosti, dynamiky a životnosti strojních konstrukcí a celků, dále návrhem a optimalizací mechatronických soustav, biomechanikou a obecně aplikovanou mechanikou. Provádíme výpočtové a experimentální analýzy s cílem určit příčiny poruch, havárií nebo nesprávné funkce posuzovaných technických zařízení. V těchto oblastech nabízíme i spolupráci při návrhu a optimalizaci nových konstrukcí. Více viz http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/kontakt.html a http://mechlab.fme.vutbr.cz/.

Co nabízíme:

 • Výpočtová a experimentální analýza napětí, únava a pevnostní návrh strojních dílů a soustav
 • Výpočty, simulace a optimalizace mechatronických soustav
 • Numerická simulace vybraných technologických operací
 • Konstitutivní modely a mezní stavy vybraných materiálů (částicové a vláknové kompozity, elastomery lamináty, biologické tkáně atd.)
 • Měření hluku, vibrací, modelování dynamických vlastností interaktivních dynamických soustav, strukturální dynamika
 • Odporová tenzometrie, měření mechanických veličin
 • Biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní, dentální a sluchové soustavy člověka
 • Výpočty, simulace a optimalizace mechatronických systémů
 • Autonomní mobilní robotika
 • Autonomní zdroje energie pro bezdrátové aplikace
 • Ventilace a chlazení elektrických strojů a zařízení

Vybavení:

 • Měřící ústředna HBM Spider 8
 • Měřící ústředna HBM MGC+
 • Analyzátor Bruel&Kjaer PULSE pro měření hluku a vibrací
 • Zkušební stroj ZWICK Z 020-TNT
 • Souprava MTS 3000 pro určování zbytkových napětí odvrtávací metodou.
 • Snímače síly, posunutí a zrychlení, snímače vibrací
 • Zařízení dSPACE DS1103 + AutoBox
 • Vývojové prostředí (HW, SW) pro programování mikrokontrolerů PIC32 a dsPIC (16-bit, 32-bit)
 • Výkonné výpočetní stanice na bázi Windows
 • Výpočtový cluster 560 jader, 4 TB RAM, diskové pole s kapacitou 36 TB

Software:

 • CAD/CAM systémy: AutoCAD, Inventor, CATIA
 • MKP systémy: ANSYS, ABAQUS
 • MAPLE
 • MATLAB
FaLang translation system by Faboba