Fakulty


Ústav materiálových věd a inženýrství


Ústav materiálových věd a inženýrství (Odbor kovových materiálů, Odbor keramiky a polymerů, Odbor strukturních a fázových analýz a Odbor mechaniky a designu materiálů) nabízí možnosti spolupráce v oblastech dle své odborné profilace.

Činnost pracoviště je úzce propojena s Divizí progresivních kovových materiálů regionálního výzkumného a vývojového centra NETME. Kromě řešení vlastních výzkumných témat je pracoviště dlouhodobě zaměřeno na spolupráci s průmyslem, řešení konkrétních výrobních problémů a vývojovou činnost. Jedná se zejména o expertizy a projekty v oblasti pokrokových kovových materiálů (slitiny na bázi Ni, Mg a Al, intermetalika na bázi TiAl, popř. ADI litiny), dále jejich tepelného a povrchového zpracování včetně povlakování a v oblasti korozní degradace. Dále se jedná o vývoj konstrukčních keramik, biokeramik a keramik pro elektrotechnický průmysl. Zmíněné oblasti se opírají o dlouholeté zkušenosti se strukturní a fázovou analýzou a s počítačovou podporou termodynamické simulace fázových transformací. V oblasti mechanických vlastností se pracoviště soustřeďuje na analýzu poškození a analýzu vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi zkoumaných materiálů.

Co nabízíme:

 • Analýzy poškození; fraktografické analýzy
 • Analýzy provozní degradace materiálů
 • Analýzy a expertizy havárií
 • Strukturní analýzy; chemické analýzy
 • Fázové analýzy a výpočty
 • Optimalizace tepelného zpracování
 • Analýzy mechanických vlastností
 • Optimalizace konstituce slitin kovů
 • Optimalizace vlastností povlaků
 • Optimalizace zpracování vybraných keramik
 • Atlas materiálových struktur
 • Obrazová analýza; analýzy EBSD
 • Rastrovací elektronová mikroskopie
 • Rtg mikroanalýzy; Rtg fázové analýzy
 • Tepelné zpracování
 • Zkoušky v kondenzační a korozní komoře
 • Materiálové rozbory
 • Návrh a optimalizace použití materiálů

Vybavení:

 • Vysokofrekvenční pulsátor AMSLER
 • Servohydraulický testovací systém INSTRON
 • Univerzální elektronický trhací stroj TIRATEST 2300
 • Elektronický trhací stroj pro zkoušení materiálů za normálních a snížených teplot ZWICK 020
 • Hydraulický univerzální trhací stroj EU40 (400 kN)
 • Kyvadlová kladiva HECKERT (300 J) a MFL
 • Rastrovací elektronové mikroskopy PHILIPS a JEOL
 • Transmisní elektronový mikroskop JEOL
 • Světelné mikroskopy firmy OLYMPUS
 • Rentgenové difraktometry PHILIPS a SIEMENS
 • Opticko  emisní spektrometr s doutnavým výbojem SPECTRUMAT
 • Spalovací analyzátory LECO na stanovení uhlíku, síry, dusíku a kyslíku
 • Ultrazvukový defektoskop OLYMPUS OmniScan MX, ostatní NDT metody (kapilární, magnetické zkoušky, rtg. metody)
 • Atomový absorpční spektrometr THERMO SOLAR M6
 • Mikrovlnný rozkladný reaktor firmy ANTON PAAR
 • Laserový analyzátor velikosti částic HORIBA
 • Ultrazvukový reaktor SONIC
 • Vstřikolis Allrounder ARBURG
 • Izostatický lis ABB Autoclave
 • Vysokoteplotní izostatický lis ABRA Sinter AG
 • Dilatometr vysokoteplotní (do 2000 °C) LINSEIS
 • Laboratorní pece do 1900°C
 • Korozní komora ANGELANTONI
 • Kondenzační komora
FaLang translation system by Faboba