Fakulty


Ústav fyzikálního inženýrství


Ústav fyzikálního inženýrství se podle současného zaměření pedagogické a odborné práce dělí na následující na Odbor fyziky pevných látek a povrchů, Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky a Odbor optiky a přesné mechaniky. Ústav nabízí služby dle svých výše uvedených odborných zaměření.

                    

Odbor optiky a přesné mechaniky

 • optická difrakce a optické procesy (Fourierova transformace, analýza periodických objektů, analýza obrazů z elektronového mikroskopu, prostorové filtrování)
 • optická holografie, vícesměrová holografická interferometrie, počítačová tomografie, holografické nedestruktivní testování
 • získávání charakteristik drsných povrchů metodami kohekenční optiky (založených na odrazu laserového světla nebo na klasické interferometrii)
 • self-organized and photoinduced nonlinear optical phenomena
 • vývoj optických a mechanických systémů pro optickou a holografickou interferometrii
 • vývoj superpřesných polohovacích mechanismů pro optické aplikace jako např. pro konfokální mikroskopii; metoda blízkého pole
 • analýza reflektorů pro osvětlovací systémy
 • simulace průchodu paprsků symetrickými optickými systémy pomocí CAD systémů
 • optická mikroskopie, konfokální mikroskopie, nové techniky 3D mikroskopie a zobrazování - holografická mikroskopie

Odbor povrchů a fyziky pevných látek

 • modifikace povrchů iontovými svazky, depozice tenkých vrstev iontovými svazky rozprašování
 • vývoj UHV aparatury pro přímou depozici při malých energiích iontových svazků a in-situ analýzu (SIMS, LEIS, elipsometrie a interferometrie, STM/AFM)
 • Ewaldova dynamická teorie difrakce

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

 • fyzika a mikromechanika deformace a lomu materiálů
 • počítačové modelování struktur materiálu a vývoje poškození ve 3D prostoru
 • prvoprincipiální modelování deformace a lomu krystalů
 • monitorování hluku v pracovním a životním prostředí, akustické vlastnosti materiálů
 • činnost Akustické zkušebny, státně akreditované pro měření okolního hluku v inženýrské praxi
FaLang translation system by Faboba