tram

Systém dělení mazací mlhy pro kolejová vozidla


U mazacího systému, kde je jedna nádrž s mazivem a více ploch k mazání, je složité rozdistribuovat mazivo rovnoměrně na všechny mazané plochy. Nové řešení tohoto problému vynalezl na Ústavu konstruování, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně prof. Nevrlý. Návrh je založen na kaskádním systému dělení s regulačními prvky.

Pro mazání kol u vlaků a tramvají se používá mazací mlha – směs maziva a plynu. Toto mazivo je v jedné nádrži, která je společná pro několik kol. U nádrže se mazivo smíchá s plynem, kterým je nejčastěji vzduch. Následně je nutné rozvést vzniklou mazací mlhu k daným kolům. Ke každému kolu v daném systému však musí být přivedeno stejné množství mazací mlhy. Pro dělení proudu se v současnosti používá dělič, který je nejčastěji tvořen tělesem s poměrně komplikovanými dělícími nehladkými kanály s řadou ostrých přechodů. Ty slouží ke změně směru proudění mazací mlhy a její rychlosti. Jejich negativním důsledkem jsou složité proudové poměry, nerovnoměrnost proudícího množství mlhy, její víření, usazování maziva na některých stěnách kanálů a jiné.

Prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. z VUT v Brně navrhl kaskádní systém pro odstranění těchto nedostatků, který je chráněn užitným vzorem „Systém postupného dělení množství mazací mlhy“.

mazaci mlha1

Obrázek č. 1: Starý způsob dělení mazací mlhy

mazaci mlha2

Obrázek č. 2: Nové řešení dělení mazací mlhy z VUT

Podstatou tohoto návrhu je snaha co nejméně měnit původní směr proudění a udržet vnitřní povrch bez nerovností. Mazací mlha se může vést v trubkách nebo hadicích. Jednotlivé proudy mazací mlhy jsou děleny pomocí dělící části rozvodového potrubí. Každý proud je rozdělen tak, aby nově vniklé proudy svíraly mezi sebou co nejmenší úhel a zároveň se oba dva co nejméně lišily od původního směru. Zároveň se s každým dělením průtočný průřez rozdělí. Na každé nově vzniklé odnoži potrubí může být připevněn škrticí regulační prvek, kterým lze doladit velikost požadovaného průtoku mazací mlhy.

Zdroj hlavní foto: BriYYZ, Wikimedia Commons, 2014
Zdroj obrázků v textu: Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, 2013

FaLang translation system by Faboba