chytra_stena

Chytrá stěna – v létě chladí, v zimě hřeje, teplo akumuluje


Neobejdete se v létě bez zapnuté klimatizace i s hrozbou zdravotních rizik, které klimatizované místnosti způsobují? Vědci z Fakulty stavební, Ústavu pozemního stavitelství, v experimentálních  místnostech dlouhodobě testují tepelně akumulační moduly obsahující materiály s fázovou změnou se systémem kapilárních rohoží, technologii, řešící problém přehřívání místností v letních měsících a zajišťující sálavé vytápění v zimním a přechodném období.

Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží již byl představen zde. Vědci z Fakulty stavební VUT v Brně, Ústavu pozemního stavitelství, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ph.D. a Ing. Tomáš Klubal, na něm pracují již od roku 2011 a vyvinuli ho ke komerčnímu využití.

Nyní je sestava tepelně akumulačních modulů instalována a testována v experimentální místnosti umístěné přímo na Fakultě stavební, kde původci vynálezu na základě teplotních vlivů zkoumají účinnost regulace teploty v místnosti díky „Chytré stěně“ a ověřují technické možnosti tohoto řešení. Moduly kapilárních rohoží pracují na principu sálavého bezprůvanového chlazení, které je v mnoha budovách právě v letním období nezbytné.

Vynález používá označení „Chytrá stěna“ a je výborným příkladem nabízejícím stabilizované vnitřní tepelné mikroklima, které funguje při nízkých provozních nákladech. Důvodem toho je využití nadbytečného tepla v interiérech vznikajícího během dne, které se akumuluje do tepelně akumulační omítky, ve které jsou rozptýleny mikropelety s tepelně akumulačním médiem. Během noci dojde k samovolnému uvolnění tepla z omítky zpět do místnosti, hned poté co se teplota v místnosti sníží pod teplotu krystalizace akumulačního média. V případě, kdy teplota v interiéru je i v nočních hodinách vyšší, než teplota potřebná pro zpětnou krystalizaci akumulačního média, je odvod nadbytečného tepla zajištěn chladicí vodou proudící v kapilárních rohožích.

Dalšími výhodami použití „Chytré stěny“ je její jednoduchá aplikace za suché montáže. Modul využívá energie obnovitelných zdrojů či mimošpičkové elektrické energie, proto je ideální zejména pro stavby s konstrukcemi z lehkých stavebních hmot. Následující schéma zobrazuje strukturu modulu kapilárních rohoží včetně praktické ukázky.

 

kapilarni rohoz

Obrázek č. 1: Schéma akumulačního modulu kapilární rohože

 

chytra stena

Obrázek č. 2: Akumulační modul kapilární rohože v praxi

Nutno podotknout, že při praktickém využití tohoto způsobu chlazení a vytápění, nejsou kapilární rohože ve stěnách viditelné. Tepelně akumulační moduly byly vyvinuty a kontinuálně testovány i pro použití v podlahových a stropních konstrukcích. Chytrá stěna tak plní i estetickou funkci, a protože finální úpravu tvoří sádrová tepelně akumulační omítka, nebrání tak obyvatelům domů v kreativním řešení svých interiérů.

Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží je chráněn českých užitným vzorem.

Zaujalo vás nabízené řešení? Podívejte se na možnosti spolupráce v naší aktuální nabídce technologií a na následující videospot.

Zdroj fotografií: autorka

Zdroj obrázku č. 1: Ing. Tomáš Klubal, Ústav pozemního stavitelství, FAST

OPVaVpI

 


FaLang translation system by Faboba