Sítnice

Jedinečné zařízení pro biometrii a zdravotnictví

01. 10. 2014

Přístup do prostor s vysokou mírou zabezpečení na základě snímání lidského oka s eliminací případného podvrhu. Komplexní lékařské vyšetření lidského oka pomocí pouze jediného zařízení. Nejen, že to zní pěkně, ono to dokonce již existuje! 

Vědci z Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli zařízení, které kombinuje snímání sítnice a duhovky lidského oka. Toto jedinečné zařízení je možné aplikovat na dva různorodé trhy, které se můžou vyvíjet nezávisle na sobě, jimiž jsou trh s biometrickými identifikačními systémy a trh se zdravotnickými zařízeními zaměřené na vyšetření oka, především sítnice, pomocí optických metod. Hlavní princip přístroje je založen na vhodné kombinaci světla o různých vlnových délkách, kterými se osvětluje sítnice a duhovka, na  optických, optomechanických komponentách a kamerovém  systému.

Sitnice 1

Obrázek č. 1: Sítnice oka zachycena kamerovým systémem

duhovka

Obrázek č. 2: Duhovka oka zachycena kamerovým systémem

Využití v biometrii

  • Malé kompaktní řešení
  • Vysoce spolehlivé výsledky
  • Velmi vysoká odolnost proti zneužití
  • Neinvazivní k uživateli
  • Vhodný pro rozsáhlé databáze/skupiny uživatelů

V oblasti bezpečnosti a řízení přístupu do budov, počítačových systémů atd. se v současné době přechází k využití biometrických charakteristik namísto autentizace pomocí hesel a identifikačních předmětů. Biometrické charakteristiky jako jsou otisky prstů, vzor duhovky nebo hlasové charakteristiky jsou jedinečné, nepřenositelné a obtížně reprodukovatelné. Zařízení pro snímání duhovky a sítnice může být použito pro rozpoznání identity člověka v bezpečnostních aplikacích. Lidská duhovka zajišťuje vysokou míru biometrické entropie a sítnice krom toho zajišťuje i nízké riziko zneužití. Spojením snímání obou očních charakteristik proto dostáváme jedinečné zařízení, které nám zajistí maximální možnou biometrickou bezpečnost. Tento systém je v případě potřeby možné vybavit i možností pro detekci živosti oka, což bezpečnost dále navyšuje. Po získání snímků duhovky a sítnice v příslušném rozlišení započne proces (před)zpracování a extrakce biometrických znaků. Pro biometrické účely mohou být snímky v menší kvalitě (tj. rozlišení kamery nemusí být vysoké), protože pro biometrické rozpoznání postačí hrubé informace. Po získání biometrických dat je přistoupeno k verifikaci či identifikaci snímané osoby (srovnání s uloženou předlohou či předlohami). Po úspěšném rozpoznání je uživateli udělen přístup, jinak je přístup odepřen. Celý systém zahrnuje zařízení, firmware a biometrický software pro rozpoznání člověka na základě jeho duhovky a sítnice.

Využití v medicíně

  • Více funkcí v jednom přístroji
  • Rychlejší a spolehlivější diagnóza
  • Sledování vývoje nemoci
  • Intuitivní použití

Zařízení vybavené pro snímání obou charakteristik lidského oka ve vysokém rozlišení je možné využít v lékařství. Takovýto přístroj je samostatné zařízení, které je možné umístit na stůl. Přístroj umožní očnímu lékaři automatizovaně pořídit snímky duhovky a sítnice jedním nástrojem (navíc je možné do zařízení integrovat další funkce jako např. měření vnitřního tlaku oka). Součástí zařízení je software založený na expertním systému, který může lékaři asistovat pro určení diagnózy a rozpoznat nemoc oka. Jistě velmi přínosnou funkcí takového systému je, že expertní systém se může „naučit“ rozpoznat novou nemoc, na základě pořízených dat a vložených dat od lékaře. Získaná data jsou ukládána do databáze, aby bylo možné později u každého pacienta sledovat, zdali dochází k nějakým změnám, ať už k pozitivním tak i k negativním.   

Metoda a zařízení jsou chráněny

Zaujala vás představená technologie pro biometrii a zdravotnictví? Podívejte se na možnosti spolupráce v naší aktuální nabídce technologií.

Zdroj foto: FEKT

OPVaVpI


FaLang translation system by Faboba