RehiveTech

Spin-off firma vědců z FIT


Od srpna tohoto roku má VUT v Brně další spin-off firmu, RehiveTech, spol. s r. o. Personální základnou firmy se stala výzkumná skupina Accelerated Network Technologies z Fakulty informačních technologií (ANT@FIT), která již na počátku roku 2014 uzavřela s univerzitou rámcovou smlouvu o spolupráci a smlouvu o poskytnutí výsledků výzkumu.

RehiveTech, spol. s r. o. je technologická společnost, která vznikla v roce 2013 a je založena na více než 15leté zkušenosti s výzkumem a vývojem v oblasti vestavěných systémů. Zabývá se oblastí podpory vývoje aplikací založených na rekonfigurovatelné technologii FPGA a na procesorech z rodiny ARM. Na základě špičkových znalostí hardware, software a co-designu společnost také nabízí přizpůsobení platforem dle přání zákazníka a zakázkový vývoj pro tyto platformy. Současně poskytuje služby technického školení nejen vlastních technologií.

Co označení spin-off firma znamená? Za spin-off firmu se považuje podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné instituci. U zrodu stojí většinou sami výzkumníci, kteří se chtějí věnovat i komercializaci svých výzkumných aktivit. Spin-off, která vznikne na univerzitě, může být dvojího druhu:

  • spin-off s majetkovou účastí. Podmínkou majetkové účasti univerzity je vložení majetku (formou finančního vkladu nebo vkladem oceněného duševního vlastnictví) do základního kapitálu nově vzniklé firmy. Univerzita pak vystupuje v roli společníka spin-off firmy.
  • spin-off bez majetkové účasti. Vazbu mezi firmou a univerzitou upravuje smluvní vztah, konkrétní licenční smlouva k duševnímu vlastnictví univerzity.

VUT v Brně se společností RehiveTech uzavřelo smlouvu o propagaci spolupráce, ve které firmě uděluje souhlas celosvětově užívat označení „spin-off firma VUT v Brně“, informovat o spolupráci slovy „založeno na technologii z VUT v Brně“ a právo využívat logo univerzity. Vazba mezi RehiveTech a VUT v Brně je založena na smluvní bázi, bez majetkové účasti univerzity, tzn. firmě je udělena licence duševního vlastnictví VUT v Brně.

Výhodou založení spin-off firmy, jak název smlouvy o spolupráci vypovídá, spočívá v propagaci vznikajících technologií na univerzitě a podpoře mladé konkurenceschopné společnosti, která bude část výzkumu a vývoje z VUT v Brně reprezentovat. Společnost RehiveTech však vystupuje jako samostatný podnikající subjekt uvádějící výrobky a služby pod svým obchodním jménem.

Zakládání spin-off firem na VUT v Brně upravuje Směrnice rektora č. 12/2007. Cílem směrnice je podpora komercializace duševního vlastnictví instituce a transferu výsledků vědy a výzkumu do praxe, aby prospěch plynul pro průmysl i univerzitu. Proces založení spin-off firem zaštiťuje Centrum transferu technologií, které firmám při celém procesu pomáhá.

Zdroj foto: Roman Vrána, 2014


FaLang translation system by Faboba