Akumulátory: Výzkum, vývoj a aplikace

Akumulátory: Výzkum, vývoj a aplikace

21. 06. 2018

Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).

Zabýváme se základním a aplikovaným vývojem a výzkumem v oblasti akumulátorů, v rámci expertíz analyzujeme a vyhodnocujeme parametry akumulátorů s vysokou přesností dle platných evropských norem. Díky znalostem a technologiím jsme schopni definovat parametry a charakteristiky akumulátoru, stanovit vhodná opatření a navrhnout praktická řešení pro výkonové a vysokokapacitní aplikace s důrazem na spolehlivost a kvalitu systému. Máme možnost spolupráce v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni s reálnými aplikovanými výstupy.

Možnosti testování a vybavení

Analyzujeme kapacitní a proudové vlastnosti akumulátorů pomocí špičkových
potencio-galvanostatických zařízení. Technikou galvanostatického cyklování
(GCPL – Galvanostatic Cycling with Potential Limitation) stanovíme kapacitu akumulátoru. Pro analýzu proudových zatěžovacích charakteristik používáme proceduru Rate Capability (RC), pomocí toho měření zjistíme, jak vysoké proudy je schopný akumulátor dodat a jakou kapacitu je schopen poskytnout při různém zatížení. Pro zjištění vnitřní impedance (odporu) akumulátoru používáme techniku Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), na základě tohoto měření určíme stav nabití akumulátoru (SOC – State of Charge) a přibližně definujeme aktuální kondici akumulátoru (SOH – State of Health).

Tato měření jsou prováděna s chybou měření napětí ± 0,3 mV a proudu menší než 0,2 %. Jsme schopni takto analyzovat jednotlivé články či akumulátorové bloky v napěťovém rozmezí 0 až 60 V s maximálními proudy do 120 A.

Máme možnost provádět výše uvedené testy v enviromentálních komorách s teplotami od 200 °C do – 45 °C s řízenou vlhkostí. Z pohledu bezpečnosti nabízíme zkoušky akumulátorů v komoře odolné proti explozi s detekcí požáru a automatickým hašením pomocí inertního plynu. Pro všechny operace s akumulátory, při kterých je nutné provádět operace v inertní atmosféře, disponujeme rukavicovými boxy s atmosférou tvořenou argonem nebo dusíkem.

biologic potentiostatBioLogic Potentiostat          

mbraun glove boxMBRAUN Glove box.
 


FaLang translation system by Faboba