Fakulty


Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie obrábění


Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie obrábění nabízí široké spektrum služeb zaměřených kupříkladu na poradenskou podporu, počítačovou podporu obrábění, obrobitelnost materiálů, měření teplotních polí, analýzu vysokorychlostních dějů nebo na grafickou simulaci.

Velký důraz je kladen na počítačovou podporu technologie, která zasahuje nejen do všech oblastí technologické přípravy výroby, ale i do vlastního řízení výrobních a kontrolních jednotek.

Bohatá podpora počítačového a numerického programování s grafickou simulací obrábění představuje moderní a komfortní plánování výroby a určování výrobních strategií. Rozsáhlá spolupráce s předními zahraničními univerzitami staví toto pracoviště na přední místo ve svém oboru v Evropě.

Co nabízíme:

 • Poradenská a expertní činnost v aplikaci nových nástrojů a nástrojových materiálů, obrábění nových konstrukčních materiálů
 • Výroba funkčních součástí a dílů z dodaných dat – Rapid Tooling/CNC Machining.
 • 3D modelování pro výrobu součástí na CNC strojích
 • Parametrické konstruování řezných nástrojů se zaměřením na pokročilý design a zpracování dat pomocí systémů CAD/CAM/CAQ
 • Hodnocení řezivosti nových nástrojových materiálů a povlaků
 • Hodnocení obrobitelnosti nových technických materiálů
 • MKP napjatostně-deformační analýzy moderních řezných nástrojů
 • Hodnocení kvality opracování a integrity povrchu
 • Predikce a verifikace přesnosti výroby tvarových prvků v závislosti na programované technologii obrábění a CNC trajektorie
 • Měření teplotních polí pomocí termokamery ThermaCAMTM SC 2000
 • Analýza vysokorychlostní dějů pomocí digitální kamery Trouble Shooter
 • Technologie rychlé výroby prototypů (Rapid Prototyping)
 • Technologie reverzního inženýrství (Reverse Engineering)
 • Profesionální kurzy a školení v oblastech CAD/CAM a CNC systémů
 • Vědeckovýzkumnou činnost v oblasti aplikovaných výrobních věd, řízení a plánování technologické přípravy výroby, projektování výrobních procesů a systémů

Vybavení:

 • Pětiosé vertikální obráběcí centrum MCV1210 / Sinumerik 840D
 • Konzolová vertikální frézka FV 25 CNC / Heidenhain iTNC 530
 • CNC soustruh SP 280 SY / Sinumerik 840D
 • Poloautomatický soustruh SPN 12 CNC / Sinumerik 810D
 • Přístroj s indukčním snímačem Form Talysurf Intra 50 pro měření struktury povrchu
 • Piezoelektrické měřicí dynamometry KISTLER 9257B, 9272 pro měření řezných sil, krouticích momentů a akcelerací
 • Optický skener ATOS / ATOS – v5.3.0-8. 3D tiskárna uPrint / catalyst_ex 4.0.1.
 • ThermaCAMTM SC 2000 / ThermaCAM researcher 2001
 • Digitální vysokorychlostní kamera Trouble Shooter / CamLink. SW - KISTLER Dynoware, CATIA, SolidWorks, Pro/Engineer, PowerMill
FaLang translation system by Faboba