Fakulty


Ústav strojírenské technologie - Odbor slévárenství


Ústav strojírenské technologie - Odbor slévárenství nabízí spolupráci v oblasti návrhu a optimalizace technologie odlitků ze slitin železa a neželezných kovů a slitin, v oblasti vakuové metalurgie a výroby speciálních odlitků ze slitin niklu, kobaltu a titanu, studium krystalizace oceli, grafitických litin nebo slitin hliníku a celou dalších výzkumných a vývojových a výzkumných služeb.

Slévárenská výroba je klasickou výrobní technologií, která má v českém průmyslu dlouhodobou tradici i tradičně vysokou úroveň. Velkou předností slévárenské technologie je, že umožňuje vyrábět jak masivní tlustostěnné odlitky tak i tenkostěnné, tvarově velmi komplikované výrobky se složitými vnitřními dutinami a se specifickými vlastnostmi, které vyplývají jak z typů odlévaných slitin, tak z jejich krystalické struktury, chemických a fyzikálních vlastností. Odlévat lze i takové druhy slitin, které žádnými jinými technologiemi nelze ekonomicky zpracovat. Z těchto důvodů je pozice slévárenství ve strojírenské praxi nenahraditelná. Další vývoj slévárenství je orientován zejména: prudce stoupající nároky na vlastnosti odlévaných slitin, přesnost a kvalitu odlitků, požadavky na zvyšování produktivity práce a rovněž nutnost omezovat energetickou a materiálovou náročnost výroby.

Co nabízíme:

 • Návrh a optimalizace slévárenské technologie odlitků ze slitin železa a neželezných kovů a slitin
 • Vakuová metalurgie a vývoj a výroba vzorků a odlitků z vysokolegovaných ocelí a slitin niklu odlévaných do samotuhnoucích forem
 • Vakuová metalurgie a vývoj a výroba speciálních odlitků ze slitin niklu, kobaltu a titanu a slitin TiAl technologií přesného lití na vytavitelný model
 • Studium krystalizace grafitických litin, vývoj technologie a výroba odlitků z vysokolegovaných grafitických a karbidických litin
 • Studium krystalizace slitin hliníku, vývoj technologie výroby odlitků ze slitin hliníku odlévaných do pískových a kovových forem
 • Vývoj ekologických organických formovacích směsí na bázi proteinů
 • Měření technologických vlastností formovacích a jádrových směsí, měření vlastností pojiv a ostřiv
 • Návrh a provedení experimentů ověřujících vlastnosti materiálů používaných ve slévárenské praxi (ověření filtrů, nálitků, formovacích směsí, vtokových soustav) v laboratorních i poloprovozních podmínkách
 • Měření teplotních polí v odlitku a ve formě při odlévání odlitků ze slitin železa, hliníkových slitin a slitin na bázi niklu a kobaltu
 • Analýza chemického složení slitin na bázi železa, hliníku a mědi na základě spektrální analýzy a spalovacích metod
 • Analýza struktur slitin hliníku, výzkum a očkování a modifikace, analýza vad určování stupně naplynění, termická analýza hliníkových slitin
 • Modelování slévárenských procesů pomocí numerických simulací
 • Zhotovení metalografických vzorků a jejich hodnocení u kovů a slitin na bázi železa, niklu, hliníku a mědi
 • Analýza proudění a tuhnutí kovu, optimalizace vtokových soustav a nálitků, predikce vzniku slévárenských vad, výpočet tepelných pnutí a deformací odlitků
 • Analýza vad odlitků slitin železa a neželezných kovů a slitin, jejich predikce a odstraňování
 • Příprava a pořádání profesionálních kurzů a školení v oblasti slévárenství

Vybavení:

 • Písková laboratoř s laboratorními přístroji řady +Georg Fischer+
 • Laboratorní žíhací pec o objemu 2 dm3 s teplotním rozsahem až 1600°C
 • Kompletní metalografická laboratoř, metalografický mikroskop a stereomikroskop
 • Přístroj pro termickou analýzu hliníkových slitin a pro stanovení stupně naplynění
 • Vakuová indukční CONSARC o kapacitě 80kg pro tavení Fe, Ni a Co slitin na vzduchu, ve vakuu nebo ochranné atmosféře s odléváním na vzduchu
 • Vakuová indukční pec IS2/I Heraeus pro tavení a odlévání Ni a Co slitin ve vakuu nebo ochranné atmosféře
 • Laboratoř pro tavení a výzkum v oblasti neželezných kovů a slitin
 • Těžká laboratoř vybavená indukčními tavicími pecemi o kapacitě 250 a 500 kg pro tavení a výrobu odlitků, zkušebních vzorků ze slitin na bázi Fe, Ni a Cu
 • Kompletní zařízení pro výrobu samotuhnoucích forem na bázi fenolických pryskyřic (ALPHASET) a ruční pracoviště výroby bentonitových forem
 • Stolní jiskrový optický emisní spektrometr Q4 TASMAN pro analýzu chemického složení kovů a slitin na bázi Fe, Al a Cu
 • Spalovací analyzátor G4 ICARUS pro analýzu obsahu C a S
 • Spalovací analyzátor LECO pro analýzu obsahu N a O
 • Přístroje OXYTERM a FEROTRRON pro měření aktivity kyslíku v roztavených kovech a slitinách
 • Pece na tepelné zpracování kovů a slitin do teploty 1100 °C
 • Simulační programy PROCAST a QUICKCAST
 • Programy AdamView a DaqView pro měření teplot do 2300 °C pomocí převodníků ADAM a OMR
FaLang translation system by Faboba