Fakulty


Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie tváření kovů a plastů


Ústav strojírenské technologie - Odbor technologie tváření kovů a plastů nabízí možnosti spolupráce v základním i aplikovaném výzkumu širokého spektra materiálů nejen v oblastech plošného a objemového tváření, ale i vstřikování plastů. Pro jejich zpracování využívá technologie stříhání, ohýbání, tažení, ražení, protlačování a kování - volné i zápustkové.

Co nabízíme:

 • Zpracování konstrukčních a technologických projektů strojů a nástrojů v oblasti technologie tváření
 • Provádění experimentů, měření, zkoušky a celkové ověřování tvářecích technologií a nástrojů
 • Provádění základních tvářecích operací na strojích v laboratoři těžké lisovny
 • Výrobu součástí, ověřování a zkoušení nástrojů
 • Měření mechanických a fyzikálních vlastností při přetvoření materiálů
 • Měření tvrdosti a mikrotvrdosti
 • Provádění pěchovacích zkoušek s vyhodnocením
 • Testování mechanického chování materiálů za vysokých rychlostí deformace pro kompresní a tahové testy
 • Zkoušení plechů a povlaků Erichsenovou zkouškou
 • Měření struktury povrchu kovových i nekovových materiálů - i mimo laboratoř
 • Měření tlouštěk velmi tenkých plechů – fólií – přístroj Interapid
 • Pevnostní analýzy tvářecích nástrojů s využitím metody konečných prvků
 • Zajištění školení a odborných kurzů dle požadavků firem

Vybavení:

 • Laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů
  • experimentální pneumatická zařízení – kanóny – umožňují provádět Taylorův test -TAT a Hopkinsonův test-HT (HPBT)
  • digitální paměťové osciloskopy Tektronix 210 a HP54624A s řídicími počítači PCi III
  • zesilovače dynamických pulzů s tenzometrickými a kapacitními snímači
  • bezkontaktní termosonda MIDI RAYTEK s termometrem UNIT-8
 • Laboratoř měření tvrdosti - tvrdoměr ZWICK 3212 s CCD kamerou a softwarem SwtestExpert.
 • Laboratoř tváření plechu a mechanických zkoušek
  • zařízení ERICHSEN F-4 – pro zkoušku hlubokotažnosti kovových plechů a pásů se snímací jednotkou HEIDENHAIN s přesností stanovení prohloubení v 0,001 mm
  • Surtronic 3+1 - přenosný přístroj pro měření parametrů struktury a vlnitosti povrchu kovových i nekovových materiálů, lze využít i pro měření rozměrných a obtížně manipulovatelných kusů
 • Laboratoř simulování tvářecích procesů - výkonné pracovní stanice pro software ANSYS, LS DYNA 3D, DEFORM, FORMFEM
 • Laboratoř pěchovacích zkoušek
  • hydraulický lis CZR 600
  • elektrická pec
  • izolovaný a plně programovatelný LVDT a můstkový zesilovač
  • dynamometr
  • termočlánkový izolační zesilovač s termočlánkem (-100 až1350 °C)
  • kompletní softwarový balík pro sběr a vyhodnocení dat DEWESOFT
 • Těžká lisovna a kovárna
  • ohýbačka XKM 2000/2
  • strojní nůžky NTE 3150/6,3
  • zakružovačka XZM 2000/4
  • hydraulický lis CBJ 500-6
  • výstředníkové lisy LENR 40 A, LEPU 100, K 2130 B
  • kompresorový buchar CFA 80
 • Laboratoř mechanických zkoušek
  • zkušební stroj ZD 40 (400kN) s vestavěným inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku
  • zatěžování vzorků v tahu, tlaku a ohybu a počítačové vyhodnocení programem M-TEST
FaLang translation system by Faboba