Fakulty


NETME Centre - Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví


Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

Vědecké a výzkumné aktivity jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace (Virtual Prototyping a Virtual Testing) a reálného testování při vývoji nových produktů. Hlavní aktivity se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře a zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů.

Co nabízíme:

Optická diagnostika

Jsme schopni realizovat požadavky průmyslu v oblasti optické digitalizace reálných objektů a Reverse Engineering. Pracujeme se zařízeními ATOS a Tritop a softwarem TEBIS.

Nabízíme

 • Rekonstrukci a kontrolu geometrie
 • Porovnání výrobku s CAD daty
 • Tvorba primitiv na skenovaných datech
 • Optimalizaci STL sítě
 • Výrobu plastových ABS modelů z CAD dat a výrobu tenkých skořepin

Vývoj a konstrukce

Máme dlouholeté zkušenosti z návrhem zařízení pro čištění odpadních vod, konstrukcí zásobníků a dopravníků, sušáren, pecí a dalších strojních zařízení. Nabízíme také návrhovou činnost v oblasti průmyslového designu.

Nabízíme

 • 3D modelování, vizualizace a animace
 • Konstrukční činnost
 • Virtual prototyping
 • Průmyslový a produktový design
 • Řešení ergonometrie a stylingu výrobků

Akustická emise

Laboratoř akustické emise je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v ČR se zaměřením na krátké i dlouhodobé zkoušky.

Nabízíme

 • Identifikaci rozvoje únavového poškození, vzniku a šíření trhlin (i pod povrchem)
 • Diagnostiku poškození ložisek a převodů
 • Monitorování korozní degradace, průběhu svařování, příp. dalších technologických operací

Tribologie

Jsme schopni posoudit chování reálných povrchových nerovností v elastohydrodynamicky
mazaném kontaktu včetně popisu deformací. Dokážeme predikovat vliv nerovností a přesněji odhadnout životnost povrchů. Pracujeme též s biologickými mazacími filmy, u kterých analyzujeme tloušťku a formování proteinů za podmínek proměnné rychlosti třecích povrchů a proměnného zatížení.

Nabízíme

 • Možnost predikovat vliv mikronerovností inženýrských povrchů
 • Odhad životnosti inženýrských povrchů
 • Vizualizaci inženýrských povrchů
 • Výzkum v oblasti snížení tření a opotřebení kloubních náhrad
 • směřující ke zlepšení kvality lidského života
 • Spolupráci s lékařskými pracovišti

Inženýrské analýzy

Zabýváme se výpočty strojních dílů a konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Používáme software Ansys.

Nabízíme

 • Výpočtovou analýzu napětí a deformací konstrukcí
 • Posouzení bezpečnosti, spolehlivosti a případnou optimalizaci konstrukcí dle požadavků zákazníka
 • Výpočtovou analýzu hluku, vibrací a modálních vlastností konstrukcí
 • Konzultace, poradenskou a přednáškovou činnost ve výše uvedených oblastech, případně podíl na vědecko-výzkumných programech zákazníka

Vibroakustika

Provádíme měření v oblasti vibroakustiky a napěťové analýzy. Používáme zařízení firem Brüel & Kjær, HBM, Dewetron, National Instruments.

Nabízíme

 • Měření hluku a vibrací
 • Analýza hlukové emise v terénu i v akustické komoře
 • Experimentální modální analýza
 • Analýza provozních tvarů kmitu
 • Měření sil a momentů
 • Identifikace zdrojů hluku a pružících a tlumících charakteristik
 • Experimentální analýza napětí s využitím odporové tenzometrie při statickém a dynamickém zatížení strojních dílů a soustav, včetně stanovení zbytkové napjatosti
 • Poradenství v oblasti snižování vibroakustické emise a vibrací

Reference:

 • GCE, s.r.o.
 • Chotěboř - Analýza vibrací a hluku ventilu IVC
 • BLATA, s.r.o.
 • Blansko - Analýza hlukové emise motocyklu – příprava na homologační zkoušky
 • Hakov, spol. s r.o.
 • Hranice- Konstrukce zásobníku odvodněného kalu
 • Visteon - Autopal Services s.r.o.
 • Nový Jičín - Konstrukční návrh mechanismu akčního členu pro projektor s variabilní čočkou
 • LAC, s.r.o.
 • Rajhrad - Konstrukční návrh mechanické části velkokapacitní vozokomorové pece
 • D.I.P. s.r.o.
 • České Budějovice - Konstrukční řešení mechanické části stacionárního meteorologického radaru
 • ŽĎAS, a.s.
 • Žďár nad Sázavou - Optimalizace zavážecího zařízení hydraulických nůžek CNS 1100
 • NH Zábřeh, a.s.
 • Analýza tuhosti a pevnosti kostry univerzální mobilní zdravotnické buňky
 • UL-JIH, s.r.o.
 • Kaplice - Digitalizace letounu
 • ING corporation, spol. s r.o.
 • Frýdek – Místek - Digitalizace lidských tkání
 • Novibra Boskovice, s.r.o.
 • Stanovení tloušťky elastohydrodynamického mazacího filmu maziv SHELL TELLUS 10 a GULP OIL CL 32
FaLang translation system by Faboba