Fakulty


NETME Centre - Divize progresivních kovových materiálů


NETME Centre - Centrum nových technologií pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů se orientuje na řešení konkrétních výrobních problémů či vývojové činnosti v oblasti pokrokových kovových materiálů (slitiny na bázi Ni, Mg a Al, intermetalika na bázi TiAl, ADI litiny), tepelného zpracování včetně povlakování, přípravy ochranných tepelných bariér apod.

Zmíněné oblasti se opírají o dlouholeté zkušenosti se strukturní a fázovou analýzou a s počítačovou podporou termodynamické simulace fázových transformací. V oblasti mechanických vlastností se pracoviště soustřeďuje na analýzu poškození a analýzu vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi zkoumaných materiálů.

Pedagogické zázemí ve spojení s dlouhodobou spoluprací s průmyslovými partnery umožňuje kvalitní zabezpečování specializovaných kvalifikačních kurzů v oblasti metalografie, strukturní a fázové analýzy, mechanického zkoušení a nedestruktivního zkoušení materiálů.

Co nabízíme:

 • Analýzy poškození
 • Analýzy a expertizy havárií
 • Analýzy provozní degradace materiálů
 • Fraktografické analýzy
 • Analýzy mechanických vlastností
 • Optimalizace tepelného zpracování
 • Optimalizace mikrostruktury litin a lehkých kovů
 • Strukturní analýzy
 • Chemické analýzy
 • Fázové analýzy a výpočty
 • Atlas materiálových struktur
 • Obrazová analýza
 • Rastrovací elektronová mikroskopie
 • Analýzy EBSD
 • Rtg. mikroanalýzy
 • Rtg. fázové analýzy
 • Tepelné zpracování
 • Zpracování elektronovým paprskem
 • Zkoušky v kondenzační a korozní komoře
 • Návrh a optimalizace použití materiálů

Vybavení:

 • Technologie využívající elektronový paprsek – svařování, povrchové zpracování a legování
 • Naprašování kovových prášků za studena
 • Zařízení pro tepelné zpracování
 • Rastrovací elektronové mikroskopy
 • FE SEM ZEISS Ultra Plus, SEM PHILIPS včetně EDS, WDS, EBSD
 • Světelné mikroskopy OLYMPUS včetně systému obrazových analýz
 • Rentgenové difraktometry PHILIPS a
 • SIEMENS
 • Opticko emisní spektrometr s doutnavým výbojem SPECTRUMAT
 • Atomový absorpční spektrometr THERMO SOLAR
 • Mikrovlnný rozkladný reaktor ANTON PAAR
 • Elektronické trhací stroje pro zkoušky při teplotách od -70 do 1000°C ZWICK
 • Servohydraulický testovací systém INSTRON
 • Vysokofrekvenční pulsátor AMSLER
 • Hydraulický univerzální trhací stroj
 • EU40 (400 kN)
 • Kyvadlová kladiva HECKERT a MFL
 • Tvrdoměry a mikrotvrdoměry LECO
 • Ultrazvukový defektoskop OLYMPUS
 • OmniScan
 • Dilatometr vysokoteplotní LINSEIS
 • Korozní komora ANGELANTONI

Reference:

 • Bodycote HT, s.r.o., Liberec
 • Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava
 • Danaher Motion, s.r.o., Brno
 • DT výhybkárna a strojírna, a.s.,
 • Prostějov
 • Hanácké železárny a pérovny, a.s.,
 • Prostějov
 • Honeywell, s.r.o., Brno
 • Kovolit, a.s., Modřice
 • Koyo Bearing Česká republika s.r.o.,
 • Brno
 • Lasak, s.r.o., Praha
 • Mubea - HZP s.r.o., Prostějov
 • Siemens Industrial Turbomachinery,
 • s.r.o., Brno
 • První brněnská strojírna Velká
 • Bíteš, a.s., Velká Bíteš
 • Saint-Gobain Advanced
 • Ceramics, s.r.o., Turnov
 • Timken Česká republika, s.r.o.,
 • Brno
 • ZKL Brno, a.s., Brno
 • ŽĎAS, a.s., Žďár n. Sáz.
 • ŽDB Group, a.s., Bohumín
FaLang translation system by Faboba