Fakulty

Energetický ústav


Energetický ústav zahrnuje Odbor energetického inženýrství, Odbor termomechaniky a techniky prostředí a Odbor  fluidního inženýrství. Ústav nabízí široké spektrum služeb ve všech těchto oblastech. Může se jednat o rozbory paliv, měření emisí, termovizní a endoskopická měření,  modelování termo-fluidních dějů a o mnoho dalších služeb.

Odbor energetického inženýrství  nabízí možnosti spolupráce v mnoha teoretických i praktických oblastech energetiky. Odbor disponuje technikou pro měření na externích zdrojích, ať už se jedná o měření emisí ze spalování nebo termovizní a endoskopická měření. Experimentální zkoušky a ověření vlastností paliv je možno provádět na zplyňovací nebo spalovací jednotce, včetně stanovení základních vlastností pevných a kapalných paliv. Nabízíme kompletní návrh, měření a zkoušky tepelných motorů. Programy ANSYS nebo STAR CD umožňují modelování proudění, přestupu tepla nebo pevnostních stavů. Kromě výše zmíněných aktivit nabízíme poradenství, konzultace a zpracování odborných posudků v různých oblastech energetiky.

Co nabízíme:

 • Rozbory paliv
 • Měření emisí na externích zdrojích
 • Zpracování rešerší a případových studií v oblasti energetiky
 • Termovizní měření
 • Revizi zařízení endoskopem
 • Modelování termo-fluidních dějů v programu STAR CD
 • Pevnostní a tepelné výpočty pomocí programu ANSYS
 • Experimentální zkoušky na zplyňovacím a spalovacím stendu
 • Tepelný a konstrukční návrh motorů s vnějším přestupem tepla
 • Měření a zkoušky tepelných motorů
 • Odborné posudky energetických zařízení
 • Návrh a hodnocení absorpčních oběhů

Vybavení:

 • Přístrojové vybavení pro měření emisí – TESTO, INFRALYT 5 000
 • Termovizní kamera
 • Experimentální atmosférický fluidní zplyňovací generátor
 • Endoskop
 • Kotel pro spalování pelet Verner A251.1
 • Palivová laboratoř
 • Softwarové vybavení – ANSYS, STAR CD, Thermoptim

Reference:

 • ČEZ, a.s.
 • EON, s.r.o.
 • Tenza, a.s.
 • ALSTOM, s.r.o., Brno
 • ATEKO, a.s. Hradec Králové
 • ATOMA – tepelná technika, s.r.o., Brno
 • EKOL, spol. s.r.o. Brno
 • PBS Brno, a.s.
 • PBS Velká Bíteš, a.s.
 • Siemens Industrial
 • Turbomachinery, s.r.o.
 • TEDOM, s.r.o, Třebíč
FaLang translation system by Faboba